Llwyfan Busnes

Hoffech chi ddathlu llwyddiannau ar y stryd fawr gyda ni?

Mae’ch llwyddiannau ar y stryd fawr hefyd yn llwyddiannau i ni yn NearMeNow a braf fyddai arddangos y gwaith ardderchog mae arwyr y stryd fawr o’ch cwmpas chi yn eu gwneud i helpu eu busnesau a’u cymunedau i ffynnu. Fe wnawn ni rannu gyda chi fideos, tystebau a storiâu newyddion da o’ch cymunedau lleol yn rheolaidd felly cadwch lygad agos ar ein crynodeb newyddion ac ymunwch gyda ni i ddathlu llwyddiant gyda’n gilydd. Os hoffwch chi gael eich cynnwys neu os hoffech enwebu eich Arwr y Stryd Fawr eich hun, cysylltwch â’n tîm – mi fydden ni’n caru clywed oddi wrthoch.

 • Buttercup Cwtch, Y Bontfaen

  Yn y Llwyfan Busnes yma, mae Elly Worgan yn rhannu ei chariad am gefnogi busnesau stryd fawr eraill! Mae Buttercup Cwtch yn drysor o le gyda llu o anrhegion, wedi'i chuddio yng Nghwrt Verity, arcêd rhwng y Stryd Fawr a Heol y Gogledd. Hoffwn cyflwyno Elly Worgan y perchennog busnes, a wnaeth cwympo mewn cariad gyda'i lle bach yn y Bontfaen ar y golwg cynta'.

 • Fich + Ramous, Y Bontfaen

  Yn y fidio Llwyfan Busnes yma, mae Claire Pryor-Collins yn rhannu ei siwrne Fich + Ramous! Mae Claire yn trafod ei siwrne busnes a phersonol, yr heriau mae busnesau stryd fawr yn gwynebu a'i gobeithion am y dyfodol!

   
 • The Pencil Case, Y Bontfaen

  Da ni mor gyffrous i rannu hanes ein busnes cyntaf ar ein Llwyfan Busnes! Mae Sally Stephenson o'r Pencil Case, Y Bontfaen, yn rhannu ei phrofiad busnes, yr heriau naeth hi oresgyn ac yn dathlu ei llwyddiannau yn ein Llwyfan Busnes a gynhyrchwyd gan ein myfyrwraig cyfryngau Arianne Price.