Cymorth Busnes

Ydych chi’n teimlo bod cymorth i’ch cwestiynau ac anghenion busnes yn gyfyngedig fel perchennog busnes annibynnol?

Ein nod ni yw cefnogi busnesau lleol ym mha bynnag ffordd sydd o fewn ein gallu mewn unrhyw ffordd y gallwn, fel gallwch chi barhau i wneud gwaith gwych yn rhedeg eich busnes o ddydd i ddydd. Sicrhewch eich bod yn cadw llygad ar ein llyfrgell dogfennau a fydd yn cael ei ddiweddaru’n reolaidd gyda chanllawiau “sut i”, adnoddau busnes a lawrlwythiadau defnyddiol i’ch cefnogi chi gyda phopeth sydd angen i gymryd eich busnes i’r lefel nesaf. Gwnewch NearMeNow eich “lle i fynd” am bopeth sy’n gysylltiedig â busnes am ein bod ni yma i fod yn arwyr eich stryd fawr.