Newyddion

Mor brysur yn rhedeg eich busnes eich bod yn aml yn colli allan ar yr holl newyddion a digwyddiadau sydd ynghlwm â’r darlun mawr o sut i helpu’r stryd fawr i ffynnu?

Yma yn NearMeNow rydym yn gofalu’n angerddol dros ein strydoedd mawr lleol a’n nod yw rhoi cymorth llwyr iddynt wrth gadw ar dop yr holl faterion sy’n cael effaith ac yn cael dylanwad ar fusnesau. Sicrhewch eich bod yn cadw llygad ar ein cofnod blog, newyddion, digwyddiadau a barn ar faterion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a fydd yn cael dylanwad arnoch chi a’ch busnes. Gwnewch NearMeNow eich “lle i fynd” am bopeth nodweddiadol a all ddylanwadu ar eich busnes a’ch llwyddiant ar y stryd fawr.

  • NearMeNow yn Cwblhau Rownd Buddsoddiad

    Mae App sydd wedi’i ddylunio i adfywio, addasu a thrawsffurfio strydoedd mawr ar draws y wlad wedi derbyn buddsoddiad o dros £200,000. Mae NearMeNow wedi derbyn cyd-fuddsoddiad ecwiti, wedi’i arwain gan Fanc Datblygu Cymru, sydd wedi buddsoddi £150,000, gyda £60,000 pellach wedi’i dderbyn gan fuddsoddwyr preifat. Mi fydd y buddsoddiad yn galluogi’r busnes cychwynnol o Gaerffili, i ddatblygu peilot o’i app gwbl ddwyieithog, Gymraeg a Saesneg, sy’n bwriadu troi strydoedd mawr yn ddigidol.
  • Near Me … hyd at Nawr! 2014

    The solution started forming <foaming> at the backwash. Some shops use an A-board stating ‘walk in prices are available’, but how could I help get the message out. The answer was in my hand - 75% of people in the UK owned a smartphone back in the day – now 85%. As the scissors trimmed and styled, the solution also started to take shape. A smartphone app that allowed a hairdresser to communicate last minute availability without having to discount during busy periods and thus maximising profit using the nature of supply and demand to price accordingly.