NearMeNow yn Cwblhau Rownd Buddsoddiad

|

Mae App sydd wedi’i ddylunio i adfywio, addasu a thrawsffurfio strydoedd mawr ar draws y wlad wedi derbyn buddsoddiad o dros £200,000.

Mae NearMeNow wedi derbyn cyd-fuddsoddiad ecwiti, wedi’i arwain gan Fanc Datblygu Cymru, sydd wedi buddsoddi £150,000, gyda £60,000 pellach wedi’i dderbyn gan fuddsoddwyr preifat.

Mi fydd y buddsoddiad yn galluogi’r busnes cychwynnol o Gaerffili, i ddatblygu peilot o’i app gwbl ddwyieithog, Cymraeg a Saesneg, sy’n bwriadu troi strydoedd mawr yn ddigidol.

Victoria Mann, cyn-athrawes fathemateg a dadansoddwr risg gynt, yw’r person tu ôl i’r app. Daeth y syniad iddi pan roedd hi’n eistedd mewn siop trin gwallt un bore ynghanol yr wythnos, lle’r oedd pedwar aelod o staff a tair cadair wag. Dywedodd:

“Meddyliais: rhaid bod ffordd i lenwi’r cadeiriau yna a denu cwsmeriaid newydd ar yr un pryd. Mae’r cynnydd mewn cystadleuaeth ar-lein wedi rhoi ein strydoedd mawr ni o dan wasgedd, ond eto, mae nifer o bobl dwi’n siarad â dal yn awyddus i brynu’n lleol a defnyddio siopau a chyflenwyr rhanbarthol. Mae NearMeNow yn darparu datrysiad digidol, cost-effeithiol i helpu’r busnesau yna hysbysebu ac ymgysylltu’n fwy effeithiol â chwsmeriaid a chyd-weithio’n fwy effeithlon gyda busnesau eraill.”

Mae NearMeNow yn gobeithio dod â syniadau, sgiliau a thechnoleg ddigidol newydd i hybu strydoedd mawr ar draws Cymru a’r DU, trwy ddatrys problem gymdeithasol ac economaidd byd-real. Mae NearMeNow yn bwriadu lawnsio peilot ei app yn y Bontfaen, ym Mro Morgannwg yn hwyrach yn y Gwanwyn.

Dywedodd, Carl Griffiths, Rheolwr Cronfa Had Technoleg o Fanc Datblygu Cymru:

“NearMeNow is encouraging collaboration on the high street, which will support thriving retail sectors and communities. In an age of increasing online competition, the bricks and mortar retail sector needs to try new things and diversify their appeal. Vicky and the team have created a product that meets this need and adds real value to the general public’s shopping experience. We’re really looking forward to seeing how NearMeNow performs in the upcoming pilot.”

Mae’r busnes wedi derbyn buddsoddiad ecwiti oddi wrth Thud Media, sydd hefyd yn bartner digidol a brandio NearMeNow. Cafwyd buddsoddiad gan Martin Greenhalgh sy’n cymryd rôl Prif Swyddog Technoleg a Sara Lynn Jones sy’n ymuno â NearMeNow fel Prif Swyddog Gweithredu.

Dywedodd Jon Rennie, Cyfarwyddwr Rheoli Thud Media a BAIT Studio:

“As a creative studio with both interactive and design expertise, this was an ideal opportunity to help bring an exciting start-up to the market and realise Victoria’s vision for supporting local shops and services.”

Dywedodd Victoria am y buddsoddiad:

“Rydw i wedi bod yn gweithio ar y syniad am ychydig o flynyddoedd nawr, felly mae derbyn cefnogaeth gan fuddsoddwyr cryf ynghyd a’r Banc Datblygu yn wych. Mae ein peilot bron yn barod i fynd a da ni’n ysu i helpu busnesau stryd fawr leol i gynyddu nifer eu cwsmeriaid, gwaredu gwastraff a rhoi hwb i’r llinell gwaelod.”

Gyda swyddfa yn ICE Cymru yng Nghaerffili, derbyniodd NearMeNow cymorth rhaglenni Accelerator TownSquare, Entrepreneurial Spark NatWest a Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru ar gyfer busnesau gyda photensial twf uchel.

Diwedd

Ymholiadau cyfryngau (yn Saesneg) i Lyndsey Jenkins neu Gemma Roberts yn jamjar ar 01446 771265 neu [email protected]