Gwerthoedd

Mae gweledigaeth NearMeNow yn glir – rydym yn bodoli i helpu pob un ohonoch fod yn Arwr Stryd Fawr.

I gefnogi ein gweledigaeth rydym wedi gweithio gyda’n gilydd fel tîm i ddewis gwerthoedd busnes rydym yn falch iawn ohonynt. Gwerthoedd rydyn ni’n siŵr fydd yn cynrychioli ein hegwyddor, ein cred a’n hymddygiad fel cwmni fydd yn ein harwain i gyflawni ein gweledigaeth i bob Stryd Fawr. Maen nhw’n sail i bob penderfyniad, pob gweithred a phob syniad i ddod â’ch cymuned yn fyw gyda’n app stryd fawr ddigidol.

 • N
  CYMDOGOL
  I fod yn gymydog da a charedig drwy ddangos cyfeillgarwch i’n cymunedau lleol.
  “One aspect of neighbourly love is that we must not merely will our neighbours good, but actually work to bring it about” – Thomas Aquinas
 • E
  MOESEGOL
  I weithredu gydag egwyddorion moesol ym mhob penderfyniad a syniad i gefnogi’r gymuned.
  “Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do.” – Potter Stewart
 • A
  ADDASADWY
  Addawn i allu addasu neu gymhwyso i wahanol sefyllfaoedd er lês ein cymunedau.
  “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” – Charles Darwin
 • R
  CYFRIFOL
  Byddwn yn atebol ac yn barchus o’n cyfrifoldeb i gefnogi busnesau ein stryd fawr a’u cymunedau.
  “Trust is the glue of life. It’s the most essential ingredient in effective communication. It’s the foundational principle that holds all relationships.” – Stephen R. Covey
 • M
  YSBRYDOLEDIG
  Anelwn i ysbrydoli unigolion a busnesau i gydweithio er lles y gymuned tra’n rhoi bywyd i’r Stryd Fawr.
  “It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.” – Napoleon Hill
 • E
  EFFEITHLON
  Fe wnawn ni ein gorau glas i weithio’n effeithlon gan wneud y defnydd gorau o’n amser a’n hadnoddau.
  “Productivity and efficiency can be achieved only step by step with hard work, relentless attention to details and insistence on the highest standards of quality and performance.” – JRD Tata
 • N
  GOFALGAR
  Trwy gymryd gofal yn ein gwaith fe fyddwn yn feddylgar o’r gymuned.
  “Nobody cares how much you know, until they know how much you care.” – Theodore Roosevelt
 • O
  GWREIDDIOL
  O’r dechrau fe wnewn ni weithio i ddod â ateb gwreiddiol i sialens eich stryd fawr drwy herio’r dulliau arferol.
  “Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough.” – Elon Musk
 • W
  WAW
  Ein nôd yw i greu profiad eithriadol i’n busnesau lleol a’u cwsmeriaid wrth ddefnyddio ein app stryd fawr ddigidol.
  “There are three responses to a piece of design. Yes, No and WOW. Wow is the one to aim for.” – Milton Glaser