Helo Stryd Fawr!

Ydych chi’n frwdfrydig am bob peth lleol? Gallech chi fod yn Arwr Stryd Fawr

Boed yn fusnes, yn rhywun sy’n byw yn y gymuned neu’n gefnogwr brwd o’ch Stryd Fawr, rydym ni yn NearMeNow yn credu bod gan bob un ohonom y potensial i fod yn Arwr Stryd Fawr.

Rydym yn credu’n angerddol yn ein strydoedd mawr lleol. Cymaint yw ein cred a’n hangerdd i gefnogi ein cymuned, rydym wedi datblygu app i helpu adwerthwyr, tai bwyta ac mewn gwirionedd, unrhyw fusnes ar y Stryd Fawr i hysbysu eu cymuned o’u cynigion arbennig.

Dychmygwch fod ond un clic i ffwrdd o’r apwyntiad rhydd nesa’ yn eich siop trin gwallt, o’r wybodaeth am gynnyrch newydd yn cyrraedd eich hoff siop neu hyd yn oed gynnig arbennig na fyddech chi eisiau ei gholli.  Gall ein app eich hysbysu am unrhyw beth y byddech fel arfer yn ei golli pe na baech chi ar y stryd fawr i’w weld – heb i chi orfod gadael y caffi, eich soffa neu tra eich bod chi dal yn y gwaith.  Cyfleoedd lleol ond un clic i ffwrdd.

Trwy ddod â phob busnes lleol i’ch ffôn ar ein app, ein nod yw hybu pob busnes ar y Stryd Fawr ac i annog mwy o bobl i arbed eu hamser a’i gwario amser hynny yn eu hardal leol.

Mae mwy….

Mae ein app wedi cael ei ddylunio i fod yn fan un stop lle gallwch ddanfon negeseuon i’ch siop leol ynghyd â thalu am eich nwyddau neu’ch gwasanaethau.

Faint o apwyntiadau munud olaf neu gyfleoedd anhygoel nad ydych yn clywed amdanynt sydd ar eich Stryd Fawr?

Dyma’n union aeth drwy feddwl Vicky pan feddyliodd am y syniad tu ôl i’r app am y tro cyntaf tra roedd hi’n eistedd yn cael torri ei gwallt.

“Roedd ‘na bedwar person ar gael i drin gwallt ond dim ond fi a thair cadair wag oedd yn y siop a dechreuais feddwl am sut allwn i atal y siop rhag colli arian drwy lenwi’r cadeiriau ar frys.”

Dyna sut ddechreuodd y syniad sydd erbyn hyn yn edrych fel app o’r enw NearMeNow.