Cymryd rhan

Ydych chi’n berson sy’n frwdfrydig i gefnogi’ch busnesau lleol? Falle eich bod chi’n teimlo’n aml eich bod chi’n colli mas ar y pethau sy’n digwydd yn eich cymuned?

Mae’r app yn berffaith i roi gwybod i chi am bopeth sydd yn digwydd “NearMeNow” – nawr! Byddwch byth yn colli mas ar apwyntiadau munud olaf yn eich siop trin gwallt lleol. Byddwch byth yn drist wrth ffeindio mas bod eich hoff gigydd wedi gostwng pris ei stêc – ar ôl gwerthu allan ohono. Byddwch byth eto’n clywed am yr holl bethau o ddiddordeb sy’n digwydd ar eich Stryd Fawr ar ôl pawb arall. Mae’r app yn rhad ac am ddim i chi felly LAWRLWYTHWCH NAWR.

Ydych chi’n berchen ar fusnes lleol ac yn edrych am ffordd o gyrraedd eich cymuned leol drwy wasgu botwm?

Mae’r app yma yn berffaith i chi. Rydym yn awyddus i annog busnesau lleol i gydweithio er lles y stryd fawr felly, yn gyntaf…

SIARADWCH

Siaradwch gyda busnesau lleol eraill, falle eich Siambr Fasnach neu Glwb Busnes lleol er mwyn cael syniad o’r nifer o fusnesau lleol eraill fyddai’n hoffi bod yn rhan o’n Stryd Fawr Ddigidol. Dangoswch y wefan yma iddynt a phan fydden nhw hefyd yn gweld y manteision o fod yn rhan o NearMeNow, gallwch gysylltu â ni. Pan mae’r gymuned yn gweithio fel un, mae’r siawns o lwyddo yn cynyddu. Edrychwch ar ein Llwyfan Business.

DECHREUWCH

Gallwn eich helpu drwy’r broses felly cysylltwch â ni – mae’n rhwydd – mae’r tîm yma i’ch cynorthwyo. Gallwn drefnu gweithdai, cyflwyniadau busnes a llawer mwy i helpu’ch cymuned leol ddeall ac elwa o’r app. Cysylltwch.

LAWRLWYTHWCH

Unwaith eich bod am fod yn rhan o Stryd Fawr Ddigidol NearMeNow, gallwch lawrlwytho’r app yn syth, ond gwell fyth, bydd ein tîm Busnes yn cysylltu unwaith mae digon o fusnesau yn eich ardal wedi lawrlwytho’r app i helpu hysbysebu yn eich cymuned leol. Lawrlwythwch Nawr.

Ydych chi’n berson dylanwadol yn eich cymuned sy’n trefnu gweithgareddau i’ch ysgol, clwb, sefydliad neu elusen leol?

Os mai annog bywyd cymunedol yw eich angerdd, darganfyddwch sut gall ein app eich helpu i ddenu hyd yn oed mwy o bobl lleol i’ch gweithgareddau a’ch digwyddiadau drwy gofrestru nawr a bydd ein tîm o arwyr lleol yn cysylltu â chi’n syth. Cysylltwch.